Реклама

Законопроєкт 5274 -1 для бджільництва: це не ринок - а обмеження, не розвиток - а стагнація

голова Правління ГО «Всеукраїнське Братство Бджолярів України»

Пасічники мають право на отримання законодавчих норм реформаторського законопроекту 5274.

Галузь бджільництва України є експортно орієнтованою і перебуває на стику багатьох секторів економіки. Вона має  важливу соціальну складову у збереженні та стійкому розвитку  сільських територій, адже тут працює більше 2 мільйонів людей.

Пасічники мають право на отримання законодавчих норм реформаторського законопроекту 5274 «Про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл»  (В. Івченко, А. Скороход , 19.03.2021), що сприятимуть реформуванню галузі та збереженню бджіл.  

Перереєстрація старих непрацюючих норм

Для розроблення нового законодавства була створена робоча група в Мінекономіки, до якої увійшло спочатку більше 90 фахівців у галузі бджільництва, представників міністерств тощо. Далі робоча  група була скорочена до 50 чоловік та розпочала роботу в червні 2020 року.

Національний Конгрес Українських Бджолярів, який був створений у лютому 2020 року,  як Платформа  з 15 організацій учасників,  мав представництво в робочій групі – 18 членів  і запропонував в червні 2020 року готовий, напрацьований текст проекту нового закону щодо галузі бджільництва. Саме цей текст ми запропонували робочій групі взяти за основу. У цей момент включився чиновницький механізм, адже ми втрутилися у їх «вотчину», зламали їх «схеми», коли нормативно- правові документи пишуться за кошти міжнародної технічної допомоги і не фахівцями галузі, а, наприклад, Офісом ефективного регулювання.

Через декілька днів після нашої ініціативи у робочу групу «вкидається» проект наказу «Про деякі питання у сфері бджільництва», майбутній 338-й наказ, який є підзаконним до чинного ЗУ «Про бджільництво»  і саме є творчістю Офісу ефективного регулювання. На 7 тижнів припиняється робота робочої групи над Новим законом.

Аналіз проекту наказу «Про деякі питання у сфері бджільництва» показав, що  в ньому  практично усі норми 20-річної давнини. Тобто з документів від 2000 і 2001 років норми були перенесені у 2020 рік без жодних змін. І цей 338-й наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у лютому 2021 року був зареєстрований. Ми були проти прийняття 338-го наказу, проти перереєстрації старих непрацюючих норм. 

А коли робоча група повернулася до роботи над новим законом  у вересні 2020 року, після формального розгляду  проекту наказу «Про деякі питання у сфері бджільництва»,  ми  зрозуміли що запропонований нами текст проекту нового закону щодо галузі бджільництва - не підходить чиновникам Мінекономіки, бо не відповідає 338-му наказу.

Робота професіоналів

Ми вирішили самостійно, поза робочою групою Мінекономіки, удосконалювати наш текст проекту нового закону галузі бджільництва, в рамках лише Платформи  - Національний Конгрес Українських Бджолярів з залученням депутатів, вчених  і юристів.

В результаті,  19 березня 2021 року був зареєстрований у Верховній раді України основний законопроєкт 5274 «Про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл» ( В. Івченко , А. Скороход та ін., 19.03.2021) від авторського колективу, куди увійшли фахівці організацій – учасників Національного Конгресу Українських бджолярів.

До розробки законопроекту 5274 були безпосередньо залучені фахівці 15 громадських об’єднань, що є учасниками Платформи – Національний Конгрес Українських Бджолярів.

Отже це представники безпосередньо галузі, бджолярі, експерти, фахівці, які щодня працюють з бджолами, знають достеменно всі виклики і проблеми, які потрібно вирішувати. Саме для вирішення цих викликів і потрібно створювати притомні законодавчі норми, аби врегулювати галузь і направити по шляху розвитку і прогресу кожного бджоляра. І напрацьовувати такі норми мають самі фахівці галузі, не чиновники, не універсальні спеціалісти грантових проектів.

Бджолярі приймають участь в наших конференціях, де ми обговорюємо окремі питання, що потребують законодавчого врегулювання. Ми спостерігаємо інтерес багатьох бджолярів долучитися до обговорення, надавати пропозиції. Але загалом ми бачимо, що пасічники повинні вивчати закони, накази, інструкції, бо багато питань: і організаційних, і виробничих, і фінансових, в них виникає через незнання чинного законодавства.   

Основні концептуальні засади

В законопроекті 5274 запропоновано принципово відмінний підхід в оцінці, визначенні місця і ролі галузі бджільництва в правовому, економічному, екологічному, соціальному аспектах.

Концепція  законопроекту базується на захисті бджіл, захисті роботи бджоляра, захисті національного ринку в контексті відповідності принципам належної бджільницької практики, коли впроваджуються  бджолярами виробничі практики згідно  стандартів і вимог Європейського Союзу з виробництва якісної, безпечної й конкурентоспроможної продукції бджільництва.

Проектом закону  5274 запроваджується нова інституція - центральний орган виконавчої влади, що  забезпечує формування та реалізує державну  політику у галузі бджільництва, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Це обумовлено необхідністю комплексного розвитку і ефективного управління галуззю, що є  основою сталого розвитку економіки і забезпечує продовольчу та екологічну безпеку України.

Проектом закону 5274 запропоновано основні галузеві  терміни, визначені  об’єкти та суб’єкти галузі бджільництва, врегульована діяльність  суб’єктів бджільництва, розширене правове поле на ті сфери галузі бджільництва, які не були врегульовані раніше, розширені повноваження громадських організацій,  спілок, кооперативів та інших добровільних об'єднань.

В законопроекті 5274 визначено широкий перелік видів  і напрямків державної підтримки галузі бджільництва, Передбачено створення Державного цільового фонду фінансування заходів з охорони бджіл та стимулювання  розвитку галузі бджільництва, що є  фінансовим інструментом,  який   гарантовано забезпечує виконання цільових програм державної підтримки.

Проектом закону 5274  пропонується  сучасний зручний механізм реєстрації пасіки,  видачі Паспорту пасіки та Свідоцтва про реєстрацію пасіки.

Проектом закону вводиться Єдиний реєстр пасік України, що дозволяє вести облік пасік для ефективного планування і управління, для проведення аналізу і прогнозування розвитку галузі бджільництва.

Законопроектом 5274 передбачений правовий механізм, який стимулює створення додаткових кормових угідь для бджіл. Запропоновані норми щодо виробництва  та подальшої  реалізації  продуктів бджільництва та продуктів із їх використанням з дотриманням ветеринарно -санітарних вимог, що гарантуватиме безпечність продуктів бджільництва. Вводиться норма щодо захисту національного ринку меду, а саме при ввезенні в Україну меду обов’язковим є контроль меду щодо фальсифікації на вміст цукрових сиропів та інвертованих сиропів з цукру, цукрового буряка, цукрової тростини, сиропів з кукурудзи, цикорію, рису, пшениці, тощо.

У проекті передбачено введення норм, які дають можливість удосконалити систему селекційно-племінної роботи відповідно до сучасних вимог і передової зарубіжної практики. Деталізуються завдання і повноваження суб’єктів племінної справи, пропонується запровадження системи селекції з використанням селекційних зон, запропонований механізм збереження генотипів місцевих бджіл шляхом створення генофондних господарств і ентомологічних заказників, що сприятиме співпраці з місцевими громадами. Також передбачено введення низки нових механізмів і вимог, спрямованих на охорону, захист  та збереження бджіл, охорону їх ареалів, збереження  генотипів аборигенних (місцевих) бджіл шляхом  створення генофондних господарств з буферними зонами  навколо них та створення ентомологічних заказників,  забезпечення необхідних ветеринарно-санітарних заходів.

Законопроектом передбачено розробку та забезпечення впровадження Національної програми розвитку бджільництва, охорони, захисту  та збереження бджіл.

Порядок застосування пестицидів

Враховуючи, що проблема отруєння бджіл пестицидами та  агрохімікатами, при порушенні правил застосування засобів захисту рослин землекористувачами, стала надзвичайно гострою і потребує правового врегулювання, в тому числі і у взаємовідносинах між суб’єктами аграрного виробництва та пасічниками (бджолярами), вводяться законопроектом 5274 норми, що стосуються охорони  та захисту бджіл від шкідливих впливів пестицидів та агрохімікатів. Цими нормами передбачається  механізм і порядок інформування пасічників (бджолярів)  про застосування пестицидів та агрохімікатів, регламентується порядок застосування пестицидів та агрохімікатів у сільському та лісовому господарстві, та визначається порядок розслідування у випадку масового отруєння та загибелі бджіл від отруєння пестицидами та агрохімікатами.

Проєктом закону 5274 прописано процедуру адміністративного розслідування компетентним органом, у форматі позапланового заходу державного контролю суб’єкта господарювання, фактів  порушення  вимог щодо завчасного повідомлення  про застосування пестицидів або небезпечних для бджіл агрохімікатів та фактів  застосування  пестицидів або небезпечних для бджіл агрохімікатів з порушенням інструкцій, регламентів, правил,  що призвело до масового отруєння бджіл пестицидами та агрохімікатами або масової загибелі бджіл від отруєння пестицидами та агрохімікатами.

Також, проектом  прописано механізм відшкодування пасічнику збитків щодо заподіяної шкоди внаслідок порушення суб’єктом  господарювання законодавства, що призвело  до  масового отруєння бджіл пестицидами.

Передбачено створення і адміністрування низки реєстрів. Діджиталізація в державному управлінні галуззю бджільництва знижує корупційні ризики та розширює можливості розвитку галузі. В законопроекті 5274 запропоновано  зміни до інших законодавчих актів, що стосуються галузі бджільництва.Поділитись

 

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .

 

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама