Реклама

ІТ-інновації в агро: вісім ключових напрямків, про які варто дізнатись

Коментарі

0

Великі масштаби бізнесу, залежність від природніх та метеорологічних умов, використання габаритної дорогої техніки, часто великий штат працівників, потреби в оптимізації логістики та складування, необхідність моніторингу стану рослин чи тварин –  специфічні риси агробізнесу. Як IT-рішення дозволяють збільшувати корисний ефект від роботи та ефективніше використовувати наявні ресурси?

бізнес-аналітик з питань інноваційних рішень в агробізнесі компанії [bvblogic]

За прогнозами ООН чисельність населення світу перетне межу 9 мільярдів до 2050 року. Також передбачається, що потреби у харчових ресурсах в світі зростуть вдвічі до того часу. Відповідно, однією з найбільш перспективних сфер бізнесу сьогодні є саме агро сфера. Провідні компанії, що займаються рослинництвом та тваринництвом, активно шукають та впроваджують високоякісні інноваційні рішення, які здатні підвищити ефективність та продуктивність діяльності. Над пошуком інновацій працюють селекціонери, біологи, технологи, та інші професіонали. І далеко не останнє місце в даному списку займають ІТ спеціалісти, чиї рішення за останні десятиліття докорінно змінили та продовжують змінювати діяльність багатьох компаній з різних сфер бізнесу.

Отож, дані рішення будуть цікаві тих, хто прагне:

 • ефективніше використовувати ресурси компанії
 • оптимізувати роботу та підвищити продуктивність працівників
 • зменшити витрати часу на рутинні роботи
 • мінімізувати ризики
 • підвищити якість продукції чи оптимізувати термін її зберігання
 • пришвидшити процес прийняття управлінських рішень
 • грунтовно аналізувати поточну діяльність та ефективно планувати майбутню
 • автоматизувати ключові бізнес-процеси
 • вийти в лідери ринку.

1. Картографія

80% всієї інформації пов’язаної з діяльністю людини, має геопросторову прив’язку. Коли йдеться про агро галузь, в якій основна діяльність розгортається на полях, де залучена значна кількість як техніки, так і людських ресурсів – важливість геопросторового фактору зростає до 95% . Застосування сучасних електронних картографічних рішень має ключове значення в даній сфері і допомагає вирішувати багато типових проблем агро компаній.

Розглянемо деякі ефективні картографічні рішення, які можна впроваджувати уже сьогодні та їхній вплив на господарську діяльність агро підприємства.

Уявіть великий агро холдинг, у земельному банку якого сотні тисяч гектарів земель у різних регіонах, сотні одиниць техніки, тисячі працівників. Чи можете Ви повірити, що управляти усім цим реально із одного комп’ютера чи навіть з мобільного телефону? Чимало провідних агро компаній у світі уже використовують сучасні інформаційні технології для управління банком землі. Допомагають у цьому цифрові тематичні карти. Це електронні карти, на які нанесено чіткі межі певних ділянок з можливістю їх корекції. Ділянки легко вирізняються візуально, надається можливість в 1 клік переглянути повну інформацію про кожну ділянку в залежності від потреб користувача. Можна легко дізнатись площу ділянки, культуру, яка на ній вирощується, середні показники родючості чи ефективності, історію попередніх посівів, останню дату внесення добрив та безліч іншої необхідної інформації відповідно до потреб користувача.

Ефективним та корисним рішенням є також цифрові моделі рельєфу. Це відображення на карті додатково рельєфності земельних ділянок, оскільки ці дані є дуже інформативними. Адже низинні ділянки землі зазвичай схильні до підтоплень, в той час як ділянки на підвищеннях можуть страждати від засух. Відповідно, можна ефективно налагоджувати зрошувальну систему, а також здійснювати посів вологолюбних чи вологостійких рослин у оптимальних для цього місцях.

Супровідна електронна документація, така як паспорти об’єктів, протоколи, фото, може також бути прикріплена до ділянок на онлайн-карті і відображатись при детальнішому вивченні ділянки, що на екрані.

Що ще стає можливим завдяки картогафічним рішенням? Візуалізація динаміки аналізу грунтів, аналіз супутникових знімків з NDVI, створення карт врожайності культур, визначення найбільш продуктивних та врожайних ділянок, відстеження динаміки розвитку культур, контроль стану полів, прогноз врожайності тощо.


2. Логістичні рішення

Діяльність агро компаній завжди дуже тісно пов’язана з питанням транспортування та збереження продукції. Компанії стикаються із великою кількістю проблем та ризиків:

 • знос техніки
 • надмірні витрати пального
 • ризик псування продукції під час доставки
 • ризик псування продукції під час зберігання на складі
 • неоптимальне планування заготівель продукції
 • відсутність контролю за переміщенням техніки
 • складний аналіз ефективності використання траспортних ресурсів.

Як це вирішується?

Сьогодні уже є чимало ефективних логістичних ІТ-рішень, які вирішують задачу побудови оптимальних маршрутів для збору та доставки готової продукції від заготівельників до складу чи заводу. Маршрути будуються за допомогою спеціальних алгоритмів в режимі реального часу таким чином, щоб максимально ефективно використати наявний автопарк компанії для вчасного та якісного збору продукції і доставки її у визначені пункти, у визначений час. Як показує практика, впровадження автоматизованих логістичних рішень в діяльність агро компаній дозволяє досягти помітної економії витрат пального, витрат часу уже в перший місяць роботи. А найважливіше –  це досягнути підвищення якості заготівлі продукції, зменшити ризик її псування, а отже і суттєво зменшити втрати агро компанії. Такий ефект досягається за рахунок максимально ефективного використання усіх наявних транспортних засобів агро підприємства: вантажомісткість кожного транспортного засобу, що здійснює перевезення, повинна використовуватись на всі 100%, а рух по маршруту відбуватись без відхилень і в межах відведеного на це часу. Вирішення таких задач реалізується за допомогою таких сервісів як Navizor.com, що аналізують розташування точок збору продукції, відстані до них, вантажомісткість окремих транспортних засобів, можливі маршрути доставки, максимально допустимий час для доставки та навіть якість дорожнього покриття. Інтеграція з системами GPS-моніторингу дозволяє також контролювати переміщення усього рухомого складу агро компанії в режимі реального часу і відповідно вчасно реагувати на значні затримки чи відхилення від маршруту. Завдяки інноваційним рішенням в логістиці, з цією задачею може справитися один диспетчер, який слідкує за переміщенням всіх транспортних засобів на екрані монітора.

Сучасні логістичні рішення також дозволяють планувати збір та транспортування сільськогосподарської продукції з полів до елеваторів чи сховищ,  беручи до уваги важливі етапи технологічних процесів агро підприємства. Можливе врахування фактору погодних умов, адже деяку продукцію оптимально збирати в суху погоду, іншу після дощу, а деякі види – після легкого приморозку, оскільки це впливає на їх якісні характеристики та подальше зберігання.

Факт: в середньому 6,6% втрати зерна відбувається внаслідок порушення оптимальних термінів збору врожаю.  

Ще одне прикладна сфера застосування логістичних рішення – це інтеграція з системами електронного документообігу, складського обліку та ефективного планування закупок, що значно спрощує обмін інформацію між суміжними підрозділами агро компанії. Ці всі ІТ-рішення можуть бути реалізовані комплексно з логістичними так і окремо, якщо підприємство уже використовує інші облікове чи складське програмне забезпечення.


3. Моніторинг технопарку

Ретельний моніторинг наявної техніки важливо вести для оптимізації планування капітальних та поточних ремонтів, для попередження передчасного зношення конкретних деталей чи техніки в цілому шляхом ведення обліку та системи нотифікацій. 

Для розробки даних рішень використовується GPS-трекінг техніки. Кожен кілометр фіксується і записується в базу даних, обчислюється кількість подоланих кілометрів за звітні періоди (день, місяць, рік). Також відстежується кількість відпрацьованих годин по кожній одиниці техніки шляхом введення так званих лог-буків. Лог-бук – це мобільне рішення, що дозволяє працівнику звітувати про свою діяльність в режимі реального часу та отримувати сповіщення, нагадування та попередження, скажімо про відхилення від маршруту чи про надмірну кількість годин роботи транспортного засобу (для захисту від виходу з ладу) тощо.

На основі моніторингу активності техніки можна будувати графіки завантаженості техніки та планувати її безпечне використання.

Надається можливість вести контроль за витратою палива, дистанційно відстежувати діяльність та пересування кожної одиниці техніки та вести контроль за площею, що обробляється.

Використання лог-буків дозволяє фото- та відео-фіксацію ситуації на місці роботи та негайне передавання файлів до пункту адміністрування. Також миттєво можуть бути передані дані про стан земельної ділянки та насаджень, зібрані працівником, від пристрою працівника до центрального офісу.


4. Аналітика та планування

Важко переоцінити важливість аналізу та планування в даній сфері. Аналітичні системи вирішують такі питання, як планування оптимального сусідства рослин, чергування насаджень з року в рік, планування можливості змішаних посадок, на основі ведення архіву посівів і зборів та застосування визначених правил оптимізації даних процесів.

Факт: Комбінації певних рослин здатні покращувати смакові якості плодів і впливати на їх поживну цінність, а також дозволяють мінімізувати виснаження землі.

Ефективні системи планування дозволяють максимально зменшити залежність від клімактеричних умов, використовувати особливості погоди на свою користь, автоматизувати систему поливу, планувати внесення добрив на основі аналізу стану полів, моніторити наявність шкідників та планувати внесення пестицидів лише тоді, коли це насправді необхідно. Електронний агрохімічний паспорт кожного поля може бути доступним у вашому комп’ютері чи на вашому мобільному пристрої всього за натиском однієї кнопки, а збереження даних у хмарі дозволятиме доступ із будь-якого зручного для користувача місця розташування.

Із застосуванням новітніх ІТ систем поля стають по-справжньому “розумними”, їх продуктивність зростає а витрати ресурсів скорочуються.


5. Спеціалізовані CRM та HRM системи

Дозволяють спростити процес управління взаємовідносинами з персоналом, клієнтами, партнерами. Можливість в онлайн режимі видавати інструкції працівникам та реагувати на їх запити. В свою чергу працівник може формувати польові звіти із прикріпленням фото- чи відео-матеріалів, є можливість відстежувати діяльність та ефективність роботи кожного працівника зокрема тощо. Також впроваджуються ефективні програми лояльності для мотивації.

Приклад: компанія, що займається збором агро продукції у населення, веде чіткий облік зданої продукції по кожному партнеру та надає бонус (грошовий, продуктовий, дисконтний тощо) при досягненні певного об’єму, про що система автоматично сповіщає адміністрацію та людину, що отримала бонус.  

Гнучке та зручне автоматизоване управління персоналом на основі КРІ (ключових показників ефективності) доступне вже сьогодні.


6. Аналітика та прийняття раціональних рішень

Сучасні інформаційні системи дозволяють забути про оформлені вручну звіти, які займають чимало часу та зусиль, а також можуть містити неточності внаслідок людського фактору. Сьогодні програмні продукти роблять усе замість вас: обчислюють звітні показники, порівнюють їх із аналогічними за попередні періоди, відображають візуально позитивну чи негативну динаміку, навіть попереджують про “вузькі” місця в технологічних процесах. Це надійна основа для прийняття ефективних управлінських рішень. Впроваджуючи в діяльність агро підприємства інноваційні технології, керівник інвестує кошти не в далеке майбутнє, а у позитивний ефект уже завтра.

Аналітичні системи дають можливість автоматичного прорахунку потреби в насінні, добривах та засобах захисту рослин, а також забезпечують функцію ефективного управління бюджетом компанії.


7. Моніторинг здоров’я та якості

Окрема специфіка у агро компаній, що займаються тваринництвом. Можливості сучасних інформаційних систем дозволяють:

 • підтримувати оптимальний мікроклімат у приміщеннях із тваринами
 • відстежувати динаміку здоров’я, приросту маси тіла та відповідності даних показників критеріям
 • автоматизувати планування структури стада
 • враховувати генеологію та біологічні цикли при плануванні розмноження
 • автоматизовано формувати раціон харчування
 • автоматизувати план ветеринарних заходів (щеплень, оглядів, зважувань тощо).

Факт: Впровадження сучасних автоматизованих систем управління стадом може збільшувати продуктивність на 60%.


8. Мобільність

Неймовірні можливості сьогодні перед нами відкривають смартфони та  мобільні додатки. Відстеження та контроль транспортних засобів, контроль водіїв, нагадування, попередження, супровід та підтримка. За допомогою мобільних додатків, уся необхідна інформація знаходиться прямо в руках у працівника у будь-якому місці, будь-якої миті. Такі програми допомагають миттєво вносити дані в систему та ділитись ними із іншими працівниками.

Приклад: Функція мобільного додатку, яка дозволяє опломбувати молоковоз, цистерну із продукцією після завантаження та розпломбувати лише відповідальною особою в кінці маршруту із застосуванням лише мобільного телефону. Ідеальний контроль цілісності вантажу.

Насправді, цей перелік напрямків не є повним. Кожна окрема компанія має свою специфіку і потребує індивідуальних інноваційних рішень. Часто менеджмент компанії може легко виявити, що саме потрібно для зростання ефективності. А часом в нагоді можуть стати послуги аналітиків та ІТ консультантів, які є професіоналами своєї справи і безпомилково визначать індивідуальні потреби та рішення. Сьогодні уже з’являються ІТ компанії, які обирають агро сферу основним профілем своєї діяльності і сконцентровують свій фокус саме на рішеннях для даного бізнесу, стаючи справжніми експертами. Прикладом такої компанії є молода команда із Івано-Франківська [bvblogic]. Близько 10 років досвіду у розробці програмного забезпечення та експертиза у створенні саме агро рішень дають можливість компанії братись за складні проекти навіть для крупних агро холдингів.

фото:  dronemapper.commygps.kiev.uagps-monitoring.com.uadw.comПоділитись

 

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати

Увійти Зареєструватися

Comments (0)

Реклама
Реклама
Реклама