Пам'ятка виробнику: що треба знати про нове законодавство щодо органічної продукції

Україна не мала власних стандартів сертифікації органічної продукції. Однак 02 серпня 2019 року введено в дію закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 10.07.2018 р. № 2496-VIII (далі Закон). Але досі не зрозуміло чи впроваджені механізми на виконання закону та як ними скористатися.

помічник юриста ЮФ Kosovan Legal Group

Відповідність органічної продукції нормативним вимогам.

Органічне виробництво та обіг органічної продукції повинні відповідати загальним та спеціальним вимогам, які є подібними до вже існуючих міжнародних стандартів. Загальні вимоги визначені розділом 5 Закону. Спеціальні вимоги щодо органічного виробництва та обігу органічної продукції встановлені Постановою Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу органічної продукції № 970 від 23.10.2019 р. Варто звернути увагу, що у виробників сільськогосподарської (далі с/г) продукції відсутня можливість використовувати загальні вимоги. Так як на сьогодні не затверджено Перелік речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях. 09 липня 2019 року Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило лише розроблений Проект відповідного Переліку.

Таким чином, це унеможливлює використання у процесі органічного вирощування с/г продукції речовин, які дозволені при виробництві та обігу органічної продукції.

Що ж стосується нормативно-правового акту, яким визначено спеціальні вимоги, то він набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, а саме з 06.06.2020 року.

Тобто, виробники органічної с/г продукції мають можливість заздалегідь ознайомитися та розпочати впровадження спеціальних правил щодо органічного виробництва та обігу органічної с/г продукції.

Отримання сертифікату

Законом встановлено абсолютно нову для національних виробників процедуру отримання сертифікату, функціонування реєстру органів сертифікації та виробників органічної продукції, що має полегшити доступ споживача до органічної с/г продукції. Так, суб’єкт господарювання, який має намір перейти на органічне виробництво або здійснювати обіг органічної продукції повинен отримати сертифікат - документальне підтвердження відповідності органічного виробництва та/або обігу органічної продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Порядок отримання відповідного сертифікату визначений ст. 27 Закону.

Сертифікат видається органом сертифікації. Законом, навіть, встановлені вимоги до органів сертифікації та порядок їх акредитування. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має створити Реєстр органів сертифікації. Органи сертифікації включаються до такого Реєстру на підставі їх заяв.

Процес сертифікації розпочинається з дати підписання договору на проведення сертифікації між органом сертифікації та суб’єктом господарювання та завершується прийняттям рішення про видачу або відмову у видачі сертифікату органом сертифікації за результатами перевірки.  Виданий таким чином сертифікат матиме строк дії 15 місяців з дати його видачі. У подальшому орган сертифікації має право зупинити дію або скасувати сертифікат.

Отже, процес видачі сертифікату залежить від органу сертифікації, його акредитування та внесення до Реєстру органів сертифікації. Проте, на сьогодні дані про включення органів сертифікації до відповідного Реєстру відсутні.

Далі суб’єкт господарювання, який уклав договір на проведення сертифікації з органом сертифікації, повинен стати оператором та вноситься Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України до Реєстру операторів протягом 10 днів з дня отримання ним відповідної інформації від органу сертифікації. Проте, відповідний Реєстр також ще не створений, що цілком унеможливлює визначення, які виробники органічної с/г продукції отримали сертифікат, а отже, здійснюють виробництво та обіг органічної с/г продукції відповідно до національних стандартів.

Маркування органічної продукції.

Отримавши сертифікат, виробники органічної с/г продукції зможуть маркувати органічну продукцію  логотипом, який буде посвідчувати, що продукт вироблений на території України та за українськими  стандартами. Вимоги до маркування органічної с/г продукції викладені у ст. 34 Закону. Так, сертифікований органічний продукт підлягає маркуванню, якщо він вироблений відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції та містить не менше ніж 95 відсотків органічних інгредієнтів с/г походження (за вагою без урахування частки води та кухонної солі) та не більше 5 відсотків (за вагою) неорганічних інгредієнтів, внесених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях. Однак, як вже зазначалось, відповідний Перелік не затверджено, що унеможливлює розуміння виробником органічної с/г продукції, які речовини слід використовувати у процесі органічного виробництва та обігу.

Маркування здійснюється державним логотипом, який затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 67 від 22.02.2019 р. Обов’язковим елементом маркування органічної с/г продукції є кодовий номер, що розміщується під державним логотипом для органічної продукції та містить: акронім, що ідентифікує державу походження; напис «organic»; реєстраційний код органу сертифікації, що здійснив сертифікацію органічного виробництва.

Продукція ж, яка безпідставно маркована позначеннями та написами «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та/або будь-яких однокореневих та/або похідних слів від цих слів з префіксами «біо-», «еко-» тощо будь-якими мовами, підлягає вилученню (ч. 5 ст. 34 Закону).

фото: agro.me.gov.ua

Декларування обсягів органічної продукції.

Також ст. 36 нового Закону запроваджений обов’язок декларування обсягів органічної продукції, яка вводиться в обіг. Суб’єкти господарювання подають відповідну інформацію органам сертифікації. Порядок, періодичність декларування та подання зведених матеріалів щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг повинні визначатися Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Проте, на сьогодні відповідний Порядок також не затверджено.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Встановлення нового правового регулювання неможливо без передбачення відповідальності як превентивного заходу так і дієвого механізму захисту порушених прав. Стаття 40 Закону визначає, що на суб’єктів господарювання покладається відповідальність у вигляді штрафу за невиконання, несвоєчасне виконання законних вимог щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції; ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації про обсяги органічної продукції, що вводиться в обіг; порушення правил маркування органічної продукції державним логотипом або маркування за відсутності сертифіката, що засвідчує відповідність процесу виробництва продукції та її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Проте, за відсутності правового регулювання неможливо контролювати виробників органічної с/г продукції на предмет дотримання норм Закону, що призводить до неможливості реалізації норм про відповідальність.

Отже, Законом створене позитивне правове підґрунтя для реформування ринку органічної продукції. Сертифікація, яка проводилась за європейськими стандартами не відміняється прийняттям нового Закону, сертифікати не втрачають чинності на підставі прийняття Закону. Виробники органічної с/г продукції отримали гарантовану можливість виробляти, вводити в обіг та маркувати органічну продукцію за національними стандартами, але лише нормативно закріплену можливість.

Практичне застосування положень Закону залежить від дієвого механізму реалізації норм Закону, який на сьогодні відсутній. Зокрема, не створені Реєстр органів сертифікації, Реєстр операторів, не затверджені Порядки на виконання норм Закону, що є наслідком зупинення розвитку ринку органічної с/г продукції.

Цілком можливо, що вирощення органічної продукції стане можливим майже через рік після затвердження всіх перелічених вище нормативних актів. Пояснюється це тим, що врожай вирощений із застосуванням недозволених речовин або їх кількості вже не зможе бути органічним, а на момент їх внесення ще може не бути відповідних затверджених вимог.

Отже, незважаючи на прийняття відповідного закону більше ніж півроку тому, сьогодні єдиною можливістю підтвердити відповідності процесу виробництва та обігу органічної с/г продукції  залишається отримання іноземного сертифікату.



Поділитись

 

Стежте за головними новинами агробізнесу в Україні та світі на Agravery.com , на сторінці Facebook , у Telegram або підпишіться на нашу розсилку, відправивши лист з темою "Розсилка" на [email protected] .

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати

Увійти Зареєструватися

Comments (0)

Реклама
Реклама
Реклама